PROTEUS Okoljsko društvo Bela krajina

 

POZDRAVLJENI

Narava nima zagovornika. Zato se ji kar naprej godi škoda, zaradi človekovega brezobzirnega pohlepa po materialnih dobrinah in bogastvu. Postanimo zagovorniki narave! Uprimo se ravnanju človeka, ki škoduje naravi, zdravemu okolju in s tem dolgoročno škoduje nam vsem! V takšno vlogo smo prisiljeni, ker država ne stori vsega, kar bi morala. Postavimo ogledalo takšni državi in škodljivcem okolja! Potrkajmo na vest tistih, ki povzročajo ekološko škodo in se pri tem skrivajo za pravico do svobodne gospodarske pobude, za poslovnimi skrivnostmi, za varstvom osebnih podatkov in nas mirijo z raznimi, neprepričljivimi izgovori! Vendar, samo razumeti vse to ni dovolj. Naše nestrinjanje s takšnim početjem je treba javno povedati. Treba je stopiti iz vsakodnevne rutine in povprečja in na glas povedati svoje mnenje. Mediji so na naši strani. Videti je, kot da so mediji s podporo javnosti najmočnejša sila v družbi, ko gre za vprašanja ohranjanja narave in varstva okolja. Izrabimo to možnost!

Bela krajina je biser. Kdor je potoval po svetu, to še kako dobro ve. Turizem je v porastu tudi v Beli krajini. Vse bolj se nakazuje kot realna gospodarska panoga, ki bo dajala kruh vse večjemu številu Belokranjcev. Ugodna klima nudi možnosti za razvoj kmetijstva, za namakanje kmetijskih površin, za samooskrbo s hrano. Zdrave pitne vode imamo dovolj. Gozdov tudi.

Vključite se v društvo PROTEUS, okoljsko gibanje Bela krajina, če čutite odgovornost do narave in okolja in vam je jasno, da samo pehanje za dobičkom ni edina niti prava pot, po kateri bi lahko svojim otrokom in vnukom zapustili lepo, zdravo in ohranjeno naravo in okolje.

Pristopna izjava je na povezavi pristopna-izjava


Bioplinarna in prašičja farma

Okolje varstvena problematika je že nekaj let zelo problematična v Beli krajini. zaradi delovanja bioplinarne na Lokvah pri Črnomlju. Seveda so prisotni tudi drugi onesnaževalci okolja, vendar je ta v tem trenutku glavni. Do kdaj bomo morali prebivalci mesta in okoliških naselji prenašati neprijetne vonjave (smrad) kot posledico raztrosevanja digestata, pregnite gnojevke po kmetijskih zemljiščih. Kako vsa ta “gnojevka” vpliva na okolje in naše zdravje ??? Ali moramo čakati novo reko Krupo (onesnaženje z PCB) ali še kaj hujšega, da se bodo pristojne službe zganile. Poglejmo kaj se dogaja z reko Dobličico, kaj se dogaja z črnim močerilom svetovnim endemitom, kaj se dogaja s pitno vodo ki jo ta ista gnojevka raztrosena po belokranjskem plitvem krasu, vztrajno zastruplja. Zastruplja nas, prebivalce Bele krajine v prvi vrsti.